the muse leads the way

 

 

 

let us return to the quintessential of music…

My music balances between melancholy and absurdity. Always with a cinematic touch and with the joy of playing in mind. Commencing with a basic pattern of two to three notes, a new ‘unwritten’ melody is created.  The melody is more than the sum of its parts. But every now and then I loosen the reins and let my mind stray from the  path of serious thinking and searching.  To just let go and let the muse lead the way…

De muziek die ik schrijf balanceert tussen melancholie en absurditeit. Steeds filmisch en met veel aandacht voor het speelplezier van de muzikanten. Startend vanuit minuscule patronen van slechts 2 à 3 noten, vormt zich een nieuwe ‘ongeschreven’ melodie. Het geheel is meer dan de som van de delen. Maar af en toe geraak ik echter de teugels kwijt van mijn serieuze zoek- en denkwerk. Gewoon alle remmen los en de muze haar werk laten doen…